Investície do nehnuteľností

Naším cieľom je pomôcť našim klientom budovať svoj majetok tým, že im pomôžeme kúpiť nehnuteľnosť za nižšiu cenu, ako je skutočná hodnota. Snažíme sa tiež zabezpečiť, aby naši klienti získavali pravidelný príjem z prenájmu týchto nehnuteľností, ktorý by generoval pasívny príjem, prípadne  pokryl náklady na ich hypotéku. Okrem toho sa zameriavame na zvyšovanie hodnoty ich investícií a využívame daňové výhody spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.

 

Štyri hlavné typy investícií do nehnuteľností, ktoré ponúkame:

1. Investície do nehnuteľností, ktoré sa ešte len budú stavať (tzv. developerské projekty): Vyžadujú sa vklady od 0% do 20% z celkovej hodnoty na začiatku. Platby za tieto nehnuteľnosti môžu byť rozložené počas výstavby alebo splatné až po jej dokončení. Na financovanie je možné použiť vlastné financie, kryptoaktíva, hypotéku alebo alternatívne finančné riešenia.

2. Investície do už dokončených nehnuteľností: Je možné získať hypotéku pokrývajúcu 60% až 90% hodnoty nehnuteľnosti (LTV – loan to value, pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti), prípadne využiť alternatívne financovanie. Tieto nehnuteľnosti sú pripravené na prenájom, a je možné ich využívať aj prostredníctvom tzv. hyponájmu.

3. Pozemkové investície: Aj tu je možné získať hypotéku pokrývajúcu 60% až 90% hodnoty pozemku alebo využiť alternatívne financovanie.

4. Podielové investície: Ide o jednorazovú investíciu do podielu na nehnuteľnosti, pričom investícia je plánovaná na obdobie 4 až 6 rokov.

 

Pri výbere investícií do nehnuteľností sa spoliehame na vonkajší a vnútorný prieskum trhu, ako aj na finančné údaje. Naše ponuky sa líšia od nízkorizikových po stredne-rizikové, v závislosti od polohy a trhovej situácie. Vďaka tejto širokej škále možností môžeme vyhovieť rôznym potrebám a preferenciám investorov.

 

Pre viac informácií a bezplatnú konzultáciu nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poskytneme odborné poradenstvo a pomôžeme vám nájsť cestu k úspešnej investícii do nehnuteľností.

ba