Poskytujeme na mieru šité poradenské služby v oblasti investovania  do nehnuteľností v EÚ, primárne na Slovensku, v Španielsku a Grécku.

 

Naším cieľom je pomôcť našim klientom budovať svoj majetok tým, že im pomôžeme kúpiť nehnuteľnosť za nižšiu cenu, ako je jej skutočná hodnota. Snažíme sa tiež zabezpečiť, aby naši klienti získavali pravidelný príjem z prenájmu týchto nehnuteľností, ktorý by generoval pasívny príjem, prípadne  pokryl náklady na ich financovanie. Okrem toho sa zameriavame na zvyšovanie hodnoty ich investícií a využívame daňové výhody spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.

 

Štyri hlavné typy investícií do nehnuteľností, ktoré zabezpečujeme

1. Investície do nehnuteľností v rámci EÚ, ktoré sa ešte len budú stavať alebo vo výstavbe (developerské projekty).

S možnosťou dohodnutia najvhodnejšieho financovania. Platby za tieto nehnuteľnosti môžu byť rozložené počas výstavby alebo splatné až po jej dokončení. Na financovanie je možné použiť vlastné financie, kryptoaktíva, hypotéku alebo alternatívne finančné riešenia.

 

2. Investície do už dokončených nehnuteľností.

Tiež s možnosťou dohodnutia financovania 60% až 90% hodnoty nehnuteľnosti, prípadne využitie alternatívneho financovania, v závislosti od bonity.

 

3. Pozemkové investície.

S možnosťou dohodnutia financovania 60% až 90% hodnoty pozemku, prípadne využitie alternatívneho financovania, v závislosti od bonity.

 

4. Podielové investície.

Jednorazová investícia do podielu na nehnuteľnosti, pričom investícia je plánovaná na obdobie 4 až 6 rokov.

 

Pre viac informácií neváhajte nás kontaktovať.